เราเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอุตสาหกรรมโดรนแบบครบวงจร
เพื่อตอบสนองธุรกิจ StartUp ไทย

“We are Innovation Hub in Drone’s Business for THAI’s StartUp”

ศูนย์รวมการฝึกอบรม

ทดสอบเทคโนโลยีโดรนแนวใหม่

การค้นพบตัวตน (Inspiration Spark) ในการสร้างอาชีพใหม่ (Future Jobs)

     Drone SandBox 2021 เป็นสถานที่ศูนย์รวมการฝึกอบรมและทดสอบเทคโนโลยีโดรนแนวใหม่ที่เน้นการ พัฒนาคน สร้างแรงบันดาลใจ ความคิดสร้างสรรค์ และการค้นพบตัวตนในการสร้างอาชีพใหม่ มูลค่าสูงจากฐานวัตกรรม โดยผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบการเล่นพร้อมการเรียนรู้ และสเต็ม (Playing + Learning and STEAM) โดยใช้เทคโนโลยีโดรน (หุ่นยนต์อากาศยานและหุ่นยนต์ประเภทอื่น ๆ เป็นต้น) และวิทยาการข้อมูล (Data Science) เป็นสื่อหลัก

     Drone SandBox มาจากการร่วมทุนระหว่าง บจก. Dev Drone Mapper (DDM เป็นหลัก) และ บจก. Steam of Things (SoT) และกลุ่มนักลงทุน Drone SandBox เป็น SME Tech-company โดยตั้งอยู่บนพื้นที่เอนกประสงค์ขนาด 1,600 ตารางเมตร (1 ไร่) ใกล้กับมหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ซึ่งมีทรัพยากรและระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการจัดตั้ง StartUp SME ต่างๆ และอยู่ในเขตส่งเสริมพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC (Eastern Economic Corridor) นอกจากนั้น ยังมีโรงเรียน สถาบันการศึกษา สถาบันท้องถิ่นโดยรอบอีกมากมาย โดยในพื้นที่เอนกประสงค์นั้นมีทั้งหมด 3 ส่วน ประกอบด้วย

1.Drone’s Arena (สนามทดสอบโดรนในร่ม)| โดยแบ่งเป็น 2 เขต ได้แก่ เขตทดสอบการฝึกบินและสร้างประสบการณ์จากโดรนในร่ม และเขตสำนักงาน บริหารและส่วนวิจัย

2.Drone’s Space (โดรนคาเฟ่)| เป็นที่ให้บริการศูนย์ที่ปรึกษา รวมนักประดิษฐ์ นักพัฒนา และผู้สนใจทั่วไป

3.Parking & Drone Garage (ที่จอดรถและโรงปฏิบัติการซ่อมโดรน)| มีขนาดพื้นที่ 600 ตารางเมตร จอดได้ประมาณ 48 คัน และมีส่วนของ Drone Garage ที่เป็นห้องปฏิบัติการซ่อมบำรุงโดรน

ABOUT US

     Drone SandBox 2021 เป็นสถานที่ศูนย์รวมการฝึกอบรมและทดสอบเทคโนโลยีโดรนแนวใหม่ที่เน้นการ พัฒนาคน สร้างแรงบันดาลใจ ความคิดสร้างสรรค์ และการค้นพบตัวตนในการสร้างอาชีพใหม่ มูลค่าสูงจากฐานวัตกรรม โดยผ่านการเรียนรู้แบบการเล่นพร้อมการเรียนรู้ และสเต็ม (Playing + Learning and STEAM) โดยใช้เทคโนโลยีโดรน (หุ่นยนต์อากาศยานและหุ่นยนต์ประเภทอื่น ๆ เป็นต้น) และวิทยาการข้อมูล (Data Science) เป็นสื่อหลัก

     Drone SandBox มาจากการร่วมทุนระหว่าง บจก. DevDroneMapper (DDM เป็นหลัก) และ บจก. Steam of Things (SoT) และกลุ่มนักลงทุน ซึ่ง Drone SandBox เป็น SME Tech-company โดยตั้งอยู่บนพื้นที่เอนกประสงค์ขนาด 1,600 ตารางเมตร (1 ไร่) ใกล้กับมหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ซึ่งมีทรัพยากรและระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการจัดตั้ง StartUp SME ต่างๆ และอยู่ในเขตส่งเสริมพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC (Eastern Economic Corridor) นอกจากนั้น ยังมีโรงเรียน สถาบันการศึกษา สถาบันท้องถิ่นโดยรอบอีกมากมาย ในพื้นที่เอนกประสงค์ มีทั้งหมด 3 ส่วน ประกอบด้วย

1.Drone’s Arena (สนามทดสอบโดรนในร่ม)| โดยแบ่งเป็น 2 เขต ได้แก่ เขตทดสอบการฝึกบินและสร้างประสบการณ์จากโดรนในร่ม และเขตสำนักงาน บริหารและส่วนวิจัย

2.Drone’s Space (โดรนคาเฟ่)| เป็นที่ให้บริการศูนย์ที่ปรึกษา รวมนักประดิษฐ์ นักพัฒนา และผู้สนใจทั่วไป

3.Parking & Drone Garage (ที่จอดรถและโรงปฏิบัติการซ่อมโดรน)| มีขนาดพื้นที่ 600 ตารางเมตร จอดได้ประมาณ 48 คัน และมีส่วนของ Drone Garage ที่เป็นห้องปฏิบัติการซ่อมบำรุงโดรน

BASIC AREA : สำหรับผู้เริ่มต้น ขนาดพื้นที่ 8.6 x 6 x 10 m. (51.6 sqm)


ADVANCE AREA : พื้นที่ขนาดใหญ่ ขนาดพื้นที่ 8.6 x 17 x 10 m. (146.2 sqm)

WHAT WE DO ?

พัฒนาองค์ความรู้ในอุตสาหกรรมโดรนเชิงพาณิชย์

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆในอุตสาหกรรมโดรน

พัฒนาคุณภาพและกำลังคนให้มีทักษะชั้นสูง(Advance Skill)ในเทคโนโลยีโดรนเพื่อเพิ่มความสามารถ(Building Capacity)ในการแข่งขันในระดับนานาชาติ

สร้างโอกาสและเร่งการขับเคลื่อนธุรกิจในอุตสาหกรรมโดรนระหว่างนักลงทุนนักพัฒนา (StartUp) ให้เกิดธุรกิจเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม


พัฒนาองค์ความรู้ในอุตสาหกรรมโดรนเชิงพาณิชย์






พัฒนาคุณภาพและกำลังคนให้มีทักษะชั้นสูง(Advance Skill)ในเทคโนโลยีโดรนเพื่อเพิ่มความสามารถ(Building Capacity)ในการแข่งขันในระดับนานาชาติ


พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆในอุตสาหกรรมโดรน






สร้างโอกาสและเร่งการขับเคลื่อนธุรกิจในอุตสาหกรรมโดรนระหว่างนักลงทุนนักพัฒนา (StartUp) ให้เกิดธุรกิจเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม


CURRICULUM

 

STEAM DRONE EDU

[บรรยาย + หลักสูตรภาคปฏิบัติ]

หลักสูตรนี้มีทั้งหมด 4 ระดับ  ระดับ Bronze , ระดับ Sliver 4 ชั่วโมง , ระดับ Gold 4 ชั่วโมง และ ระดับ Diamond 6 ชั่วโมง


หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการปูพื้นฐานการเขียนโค้ดตั้งแต่พื้นฐาน โดยผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานในการเขียนโค้ดมาก่อน 


 

DRONE RACING

[บรรยาย + หลักสูตรภาคปฏิบัติ]

ระยะเวลาหลักสูตร : ทฤษฏี 3 ชั่วโมง (Online) และปฎิบัติ 3 ชั่วโมง

ราคา : -


หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้สนใจกีฬาความเร็ว เพื่อเป็นงานอดิเรกหรือนักกีฬามืออาชีพ  ผู้ที่สนใจอยากจะมีพื้นฐานและความรู้ในการบินและบังคับโดรนเร็ว


 

DRONE MAKER

[บรรยาย + หลักสูตรภาคปฏิบัติ]

ระยะเวลาหลักสูตร : 6 ชั่วโมง

ราคา : -


หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับโครงสร้างของโดรนหรือผู้ที่สนใจในการพัฒนาโดรน ทำให้รู้จักสรีระของโดรน สามารถแก้ปัญหาได้เมื่อโดรนมีปัญหา หรือ สามารถพัฒนาโดรนให้ออกมาตรงตามความต้องการใช้งาน


 

DRONE TOPOGRAPHIC SURVEY

[บรรยาย + หลักสูตรภาคปฏิบัติ]

ระยะเวลาหลักสูตร : -

ราคา : -


หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นมาเพื่อสำหรับองค์กรที่มีความสนใจในการสร้างทีมนักบินผู้ควบคุมหุ่นยนต์อากาศยาน และบุลคลที่มีความสนใจในการใช้งานหุ่นยนต์อากาศยาน


 

DRONE AGRICULTURE

[บรรยาย + หลักสูตรภาคปฏิบัติ]

ระยะเวลาหลักสูตร : -

ราคา : -


หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้สนใจทั่วไปหรือหน่วยงานที่มีความรู้ทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาบ้าง ที่ต้องการปูพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับในด้านเกษตรกรรมสมัยใหม่ 

 

 

DRONE SEARCH AND RESCUES

[บรรยาย + หลักสูตรภาคปฏิบัติ]

ระยะเวลาหลักสูตร : ทฤษฏี 8 ชั่วโมง (Online) และปฎิบัติ 8 ชั่วโมง

ราคา : -


หลักสูตรนี้เหมาะกับเจ้าหน้าที่รับมือเหตุฉุกเฉินที่อยู่ในองค์กรที่จัดหาทรัพยากรและความช่วยเหลือระหว่างภารกิจค้นหาและช่วยเหลือ


 

DRONE ARIAL PHOTOGRAPHY AND CINEMATIC

[บรรยาย + หลักสูตรภาคปฏิบัติ]

ระยะเวลาหลักสูตร : -

ราคา : -


หลักสูตรนี้เหมาะกับบุคคลที่มีความสนใจในการถ่ายภาพมุมมองทางอากาศ บุคคลที่ประกอบอาชีพถ่ายภาพและถ่ายภาพยนต์ที่จะเพิ่มทักษะในการทำงาน และผู้ที่สนใจต้องการทำอาชีพในอุตสาหกรรมโครน


OUR PRODUCTS

EVENTS

CONTACT US

โปรดกรอกข้อมูล เพื่อแจ้งให้เราทราบ

โปรดกรอกข้อมูลเพื่อแจ้งให้เราทราบ

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : ถนนบางแสนสาย4เหนือ 

ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

รหัสไปรษณีย์ : 20130

ประเทศ ไทย

โทร. 061-549-3300

dronesandbox@gmail.com

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่  : ถนนบางแสนสาย 4เหนือ  ตำบลแสนสุข 
อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์  20130
ประเทศ ไทย
ทร. 061-549-3300
dronesandbox@gmail.com

Frequently Answered Questions

เกี่ยวกับการใช้งานพื้นที่ Arena

A : โปรดติดต่อเราจากแบบสอบถามนี้ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับในไม่ช้า

A : ตามปกติแล้วจะเป็นช่วงเวลาใดก็ได้ระหว่าง 9.00 - 19.00 น.
* โปรดติดต่อเราหากคุณต้องการใช้ในช่วงเวลาอื่น

A : 1. ให้เช่าพื้นที่สำหรับ ทดสอบโดรนในร่ม และจัด Event ต่างๆ

2. มีการอบรมที่เป็น Drone Enterprise และ Drone Kids

3. มี Startup program

A : หากคุณมีโดรนของตัวเองสามารถนำมาใช้ในพื้นที่ Drone SandBox ได้

เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาสำหรับการซื้อ

A : โปรดติดต่อเราหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเสนอราคาใบเสนอราคา เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับในไม่ช้า

สำหรับการซื้ออากาศยานไร้คนขับ โปรดซื้อจากร้านค้าออนไลน์

A : โปรดติดต่อเราจากการสอบถาม เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับในไม่ช้า

A : คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมการอบรมได้ที่ STEAM Drone EDU

A : โปรแกรมฝึกอบรมเพื่อสร้างอาชีพ

  1. Drone topographic Survey
  2. Drone for Agriculture
  3. Drone Search and Rescues
  4. Drone Areal Photographic and Cinematic

A : หน่วยงานของคุณทำงานเกี่ยวกับอะไร และมีปัญหาอะไร โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับคำแนะนำ

เกี่ยวกับการบริการ

A : กรุณาติดต่อเราในเวลาทำการ (ระหว่างเวลา 09:00 น. - 19:00 น.) หรืออีกวิธีหนึ่งโปรดติดต่อ 061-549-3300 เพื่อส่งผลิตภัณฑ์ไปซ่อม

* หากคุณส่งมาโดยไม่ติดต่อเราก่อนผลิตภัณฑ์ของคุณอาจถูกทิ้งได้

A : โปรดติดต่อเราหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตรของเรา หรือสามารถซื้อหลักสูตรอื่น ๆได้ที่ โปรแกรมการฝึกอบรม

A : กำหนดการเข้าเรียนขึ้นอยู่กับแต่ละ course โดยจะแจ้งให้ผู้เรียนทราบในรายละเอียด

A : คุณได้รับ Certificate of Completion เมื่อผู้เรียนเข้าร่วมเรียนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแต่ละรายวิชา

A : หากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ dronesandbox@gmail.com

เกี่ยวกับการใช้งานพื้นที่ Arena

A : โปรดติดต่อเราจากแบบสอบถามนี้ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับในไม่ช้า

A : ตามปกติแล้วจะเป็นช่วงเวลาใดก็ได้ระหว่าง 9.00 - 19.00 น.
* โปรดติดต่อเราหากคุณต้องการใช้ในช่วงเวลาอื่น

A : 1. ให้เช่าพื้นที่สำหรับ ทดสอบโดรนในร่ม และจัด Event ต่างๆ

2. มีการอบรมที่เป็น Drone Enterprise และ Drone Kids

3. มี Startup program

A : หากคุณมีโดรนของตัวเองสามารถนำมาใช้ในพื้นที่ Drone SandBox ได้

เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาสำหรับการซื้อ

A : โปรดติดต่อเราหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเสนอราคาใบเสนอราคา เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับในไม่ช้า

สำหรับการซื้ออากาศยานไร้คนขับ โปรดซื้อจากร้านค้าออนไลน์

A : โปรดติดต่อเราจากการสอบถาม เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับในไม่ช้า

A : คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมการอบรมได้ที่ STEAM Drone EDU

A : โปรแกรมฝึกอบรมเพื่อสร้างอาชีพ

  1. Drone topographic Survey
  2. Drone for Agriculture
  3. Drone Search and Rescues
  4. Drone Areal Photographic and Cinematic

A : หน่วยงานของคุณทำงานเกี่ยวกับอะไร และมีปัญหาอะไร โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับคำแนะนำ

เกี่ยวกับการบริการ

A : กรุณาติดต่อเราในเวลาทำการ (ระหว่างเวลา 09:00 น. - 19:00 น.) หรืออีกวิธีหนึ่งโปรดติดต่อ 061-549-3300 เพื่อส่งผลิตภัณฑ์ไปซ่อม

* หากคุณส่งมาโดยไม่ติดต่อเราก่อนผลิตภัณฑ์ของคุณอาจถูกทิ้งได้

A : โปรดติดต่อเราหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตรของเรา หรือสามารถซื้อหลักสูตรอื่น ๆได้ที่ โปรแกรมการฝึกอบรม

A : กำหนดการเข้าเรียนขึ้นอยู่กับแต่ละ course โดยจะแจ้งให้ผู้เรียนทราบในรายละเอียด

A : คุณได้รับ Certificate of Completion เมื่อผู้เรียนเข้าร่วมเรียนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแต่ละรายวิชา

A : หากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ dronesandbox@gmail.com